Tóm lược chương trình hóa học lớp 8 - Việt Nam - GARDENFUN.NET

Mobile/ Zalo: +84968155855
Đi tới nội dung

Tóm lược chương trình hóa học lớp 8 - Việt Nam

HỖ TRỢ - BLOG > HÓA HỌC LỚP 8
Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8
được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Sách gồm 6 chương:Chất – Nguyên Tử – Phân Tử, Phản Ứng Hóa Học, Mol Và Tính Toán Hóa Học, Oxi – Không Khí , Hidro – Nước và Dung Dịch.


Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 :
Bài 1. Mở đầu môn hóa học
CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ
 • Bài 2. Chất – Hóa học 8
 • Bài 3. Bài thực hành 1
 • Bài 4. Nguyên tử – Hóa học 8
 • Bài 5. Nguyên tố hóa học – Hóa học 8
 • Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử
 • Bài 7. Bài thực hành 2
 • Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8
 • Bài 9. Công thức hóa học
 • Bài 10. Hóa trị – Hóa học 8
 • Bài 11. Bài luyện tập 2
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hóa học 8
CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
 • Bài 12. Sự biến đổi chất
 • Bài 13. Phản ứng hóa học
 • Bài 14. Bài thực hành 3
 • Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng – Hóa học 8
 • Bài 16. Phương trình hóa học – Hóa học 8
 • Bài 17. Bài luyện tập 3
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hóa học 8
CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
 • Bài 18. Mol – Hóa học 8
 • Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất
 • Bài 20. Tỉ khối của chất khí
 • Bài 21. Tính theo công thức hóa học
 • Bài 22. Tính theo phương trình hóa học
 • Bài 23. Bài luyện tập 4
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Hóa học 8
 • Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 8
CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ
 • Bài 24. Tính chất của oxi
 • Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi
 • Bài 26. Oxit
 • Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy
 • Bài 28. Không khí – Sự cháy
 • Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8
 • Bài 30. Bài thực hành 4
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Hóa học 8
CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC
 • Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro
 • Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử
 • Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
 • Bài 34. Bài luyện tập 6 – Hóa học 8
 • Bài 35. Bài thực hành 5
 • Bài 36. Nước
 • Bài 37. Axit – Bazơ – Muối – Hóa học 8
 • Bài 38. Bài luyện tập 7
 • Bài 39. Bài thực hành 6
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Hóa học 8
CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH
 • Bài 40. Dung dịch
 • Bài 41. Độ tan của một chất trong nước – Hóa học 8
 • Bài 42. Nồng độ dung dịch
 • Bài 43. Pha chế dung dịch
 • Bài 44. Bài luyện tập 8 – Hóa học 8
 • Bài 45. Bài thực hành 7
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Hóa học 8
 • Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 8

Sách giáo khoa Hóa học lớp 8
Thông tin
Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam
Giới thiệu: Sách giáo khoa Hóa học lớp 8 gồm các bài sau:
MỤC LỤC
 • Bài thực hành 1
 • Nguyên tố hoá học
 • Đơn chất và hợp chất – Phân tử
 • Bài thực hành 2
 • Bài luyện tập 1
 • Công thức hoá học
 • Bài luyện tập 2
 • Sự biến đổi chất
 • Phản ứng hoá học
 • Bài thực hành 3
 • Định luật bảo toàn khối lượng
 • Phương trình hoá học
 • Bài luyện tập 3
 • Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
 • Tỉ khối của chất khí
 • Tính theo công thức hoá học
 • Tính theo phương trình hoá học
 • Bài luyện tập 4
 • Tính chất của oxi
 • Sự oxi hoá – Phản ứng hoá hợp – Ứng dụng của oxi
 • Điều chế khí oxi − Phản ứng phân huỷ
 • Không khí – Sự cháy
 • Bài luyện tập 5
 • Bài thực hành 4
 • Tính chất – Ứng dụng của hiđro
 • Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
 • Bài luyện tập 6
 • Bài thực hành 5
 • Axit – Bazơ – Muối
 • Bài luyện tập 7
 • Bài thực hành 6
 • Độ tan của một chất trong nước
 • Nồng độ dung dịch
 • Pha chế dung dịch
 • Bài luyện tập 8
 • Bài thực hành 7
Xem thêm các sách tham khảo liên quan:
 • Giải Hóa Học Lớp 8
 • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 8
 • Đề Kiểm Tra Hóa Lớp 8
 • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 8
 • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 8


Created with NGUOILAMVUON.NET  - WHEREVIET.COM -  XGEN GENESYS
26/218 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
phattrientunhien@gmail.com  
+84968155855/   +84985412555
Quay lại nội dung